O mne

PaedDr. Ľuboš Michalík, učiteľ matematika-technika-informatika: Základná škola – Alapiskola Jelenec, bývam v Zlatých Moravciach. Učím predmety informatika a technika a robím tiež správcu počítačovej siete školy.
FotoLubos3

Takmer celý život pracujem v školstve ako učiteľ. Na stredných školách som učil  viac ako 25 rokov, na základnej škole učím ôsmy rok. Istý čas som pôsobil v jednej akciovej spoločnosti ako konzultant špecialista v oblasti informačných technológii pre program, ktorý využívajú pri svojom riadení mestá a obce a tiež ako informatik mestského úradu a správca jej počítačovej siete. Pôsobil som tiež ako štátny školský inšpektor pre stredné a základné školy a pracoval ako zástupca riaditeľa strednej školy.
Učitelia dosiahli svoje – Za projekt dostanú sľúbenú odmenu
Pokus o zmenu – Strana zelených Slovenska

Tu sa dozviete aký je naozaj plat začínajúceho učiteľa.

Čo by som chcel zmeniť v školstve:

Desatoro učiteľa.
Podľa mňa si treba sadnúť za jeden stôl najprv spoločne OZPSaV, Nové odbory, SKU ako aj ďalšie odbory a stavovské organizácie niekedy v prvej polovici januára 2016 a začať rokovať(aj o krajnom, ale asi už nevyhnutnom kroku – príprave na štrajk a potom jeho uskutočnení v prípade neúspešného jednania s ministerstvom školstva).
Čo by sme mali ako učitelia žiadať?
Zhrniem len tie základné veci do desatora(určite je toho viac):
* Tu netreba financie, ale lepšie riadenie:
1. paritné zastúpenie učiteľov v rade školy(teraz “až“ 2 z 11 členov rady školy)

2 zákonom garantovať zamestnancom v rade školy, aby nemohli byť za svoju činnosť v rade školy prenasledovaní, či prišli o zamestnanie(napr. pán Žarnay)

3. dať rade školy zákonom či predpisom kontrolné právomoci v oblastí financií, pedagogickej činnosti ako aj v pracovnoprávnych vzťahoch na danej škole (prízvukujem išlo by “len” o kontrolné právomoci). Na radu školy by sa mohli obrátiť tak zamestnanci školy ako aj rodičia žiakov i zriaďovateľ v prípade ak by sa dožadovali nápravy či kontroly v škole

4. Presne stanoviť na akom stupni a v ktorom ročníku čo sa má nutne prebrať v učive (rodičia sa sťahujú za prácou a stáva sa že žiak na ZŠ nepreberie ani to čo sa má, či môže prísť aj o nejaké predmety počas štúdia a sťahovania sa do iných miest a obcí)

5. Všetci žiaci, aby spadali pod ministerstvo školstva a nie napr. pod Ministerstvo vnútra

6. Nemeniť každé funkčné obdobie smerovanie školstva – čo nový minister to nejaký “super” nápad na osobné zviditeľnenie. Okamžite skončiť s hazardovaním v školstve(s učiteľmi rodičmi i deťmi) a povedať si A DOSŤ! Ale hlavne, už treba konať a robiť nápravu.
==========================================================
* Tu ďalej už treba financie:

7. Zabezpečiť škole kvalitné učebnice a pracovné zošity(prečo si ich musia kupovať žiaci?) Ak chceme napr. techniku pozdvihnúť treba aj dať financie nielen príkaz čo máme učiť, ale dodať všetkým školám pomôcky, knihy, náradia, techniku a metodiku…
Zabezpečiť financie do škôl na hygienické potreby pre žiakov a zamestnancov – WC: toaletný papier, uterák…, Zabezpečiť učiteľom ich pracovné pomôcky: učiteľský zápisník, perá modré, červené, špendlíky, nástenky, fixky na tabule, pracovné plášte pre predmety v ktorých sú potrebné atď.

8. Doplniť pokračovanie platovej tabuľky učiteľov aj po 32. rokoch pedagogickej praxe – kedysi v tom veku odchádzali učitelia do dôchodku, teraz to štát predĺžil ale tabuľku ponechal len do 32 rokov praxe a tak učitelia 5.rokov pre dôchodkom už nemajú zarátané ďalšie odučené roky do platu, PREČO ???

9. Zrušenie normatívu na žiaka, zmeniť financovanie škôl a posielanie peňazí priamo na účet školy- nebrať žiaka ako tovar: nepomôže podľa mňa ak by sme len zvýšili normatív na žiaka – chorý princíp že žiak je tovar by tu stále ostal.

10. Zvýšiť platy učiteľov v nasledujúcich 4. rokoch ročne o dvojciferné %.
=======================================================

PlagátMichalík

Kontaktný formulár na mňa( Tvoje odoslané údaje budú zaslané autorovi web stránky a nebudú sa zobrazovať na webe):
Ak mi chceš niečo odkázať:

Dotazník na webe zdarma: www.survio.com/sk

Reklamy