Matematika

Niekedy platí,  že 1 + 1 = 0  ,či nie ?

Základné poučky a vzorce z matematiky ZŠ
Základné poučky a vzorce z matematiky SŠ
Niektoré web stránky z matematiky:
Planéta vedomostí

1. Pohodová matematika-vzorce a príklady

2. Matematika v Čechách

3. Kreslenie grafov online na webe
4. Supermatematika
5. Pohodová matematika
6. Prevody jednotiek
7. Matematika Megy
8. Príklady z matematiky SŠ
9. Matematika SŠ a VŠ

10. Grafy, výpočty a rovnice

príklady na kreslenie grafov: plot x^3     *nakreslí graf y=x^3
plot abs((-2x+1)/(x-2))   * nakreslí graf fukcie y=|(-2x+1)/(x-2)|       plot x^2+y^2<1 and y>x   * nakreslí grafy oboch funkcií do jedného obrázku

príklady na výpočet minima a maxima funkcie – extrémy funkcie:
minimize x^2-3  *vypočíta minimum  funkcie y=x^2-3
maximize abs(x^2-5)  *vypočíta maximum funkcie y=|x^2-5|

príklady na výpočet integrálu:
integrate (3x^2+cosx) from x=-1 to 1 * vypočíta určitý integrál danej funkcie na<-1,1>

integrate (5x^4+7) dx  *vypočíta neurčitý integrál danej funkcie

príklady na derivácie:
d/dx x^3+cosx  *vypočíta deriváciu danej funkcie pre premennú x

Reklamy